Vergroot de veerkracht

De werker van de toekomst
Beschouw een loopbaan als klimmen in een boom. Focus je op je doel, bepaal
de richting en klim van tak naar tak. Veranderen, betekent vaak dat je eerst
een paar takken omlaag moet om zo die tak te bereiken waardoor je weer
verder komt.  Steek af en toe je hoofd boven de kruin uit en bepaal opnieuw je
stip aan de horizon. Misschien stap je wel over naar een andere boom?

Het team van de toekomst
Zijn jullie als team aan elkaar gewaagd? Waar willen jullie over drie jaar staan? Welke toegevoegde waarde leveren jullie en is dat, wat de organisatie van jullie vraagt? Zelfsturend, hoe word je dat? Stel je voor dat je het werk verdeelt op basis van ieders talenten? Kortom, zijn jullie als team klaar om professioneel,
in verbondenheid en ontwikkelingsgericht opdrachten uit te werken, maak dan meer tijd samen voor feedback, reflectie, ideeenvorming en experimenten. 
 
De organisatie van de toekomst
Gezagsverhoudingen zijn niet meer vanzelf sprekend, taken van teams en medewerkers veranderen vaker, verantwoordelijkheid wordt lager binnen de organisaties neergelegd. Een organisatiecultuur gericht op inspireren, leren, experimenteren en samen creëren wordt de nieuwe norm. Het vraagt lef om als organisatie naar je zelf te kijken. Jezelf opnieuw te gaan uitvinden. Zijn we klaar voor de toekomst, zijn wij een organisatie die er toe doet. Wendbaar, innovatief en met plezier om voor te werken?