De Toekomst van Werk

NIEUW Programma voor de doelgroep HRM- HRD adviseurs, management en teamleden met portefeuille ontwikkeling/HRM. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Om wendbaar en veerkrachtig te blijven als organisatie is het van belang om tijdig
met elkaar voor uit te kijken. Wat betekenen de veranderingen op gebied van: technologie, milieu, sociaal en cultureel, economie en demografie voor jouw team of organisatie? Voldoen al je beroepsuitoefenaars aan de juiste registraties, richtlijnen of wettelijke kaders binnen de branche. Wat betekent dat voor het aannemen of tijdig inhuren van specialisten, is de kennis en kunde van je team nog up to date, hoe kun je tijdig beginnen met nieuwe kennis te ontwikkelen, welke on- en offline middelen passen het beste bij de nabije toekomst, heb je je kennis op tijd geborgd bij het vertrek van de babyboomers.
Allemaal vragen waar aangewerkt wordt in het programma DE TOEKOMST VAN WERK, twee werkbijeenkomsten met een select team, na een grondige intake en deskresearchfase van de Frisse Kijk. In het programma wordt gewerkt aan een ontwikkelactieplan voor 3-5 jaar.