Weten wat je wilt

Je medewerkers willen nadenken over een volgende stap in hun loopbaan. Ze weten best waar hun kwaliteiten liggen en hebben al wat ideeën over wat ze willen, maar hoe vertaal je deze naar de arbeidsmarkt?Welk potentieel hebben ze nog meer in huis? Door in het huidige werkveld, of zijn er andere mogelijkheden?

Het programma
Een heroriëntatie op een loopbaan in 1,5 dag. In de eerste dag staat centraal het ontdekken van welke activiteiten de medewerker het liefste doet en waar iemands kennisgebieden liggen. Wat zijn de belangrijkste waarden en voorwaarden die in werk aanwezig moet zijn. Tijdens de dag is er ruimte voor het delen van  kennis en ervaring, maar staat vooral het zelfonderzoek centraal. Vervolgens toets de medewerker een aantal uitkomsten en mogelijkheden in zijn  eigen werkomgeving en daar buiten. In de terugkomdag kijken we wat het onderzoek in de praktijk heeft opgeleverd, onderzoeken we hoe de medewerker zijn sterke punten voor het eigen actieplan kan inzetten en of er optimaal gebruik maakt van het eigen netwerk en buddy's. Een medewerker gaat naar huis met een actieplan waarmee hij/zij de volgende dag mee aan de slag kan. De grootte van de groep max.16 personen.

Wat levert het op:
In de training werken we toe naar een concreet persoons- en zoekprofiel waarin staat wat de volgende functie/ rol wordt en een medewerker heeft een actieplan opgesteld om daar te komen.

Dit programma kan landelijk worden verzorgd in samenwerking met coaches die verbonden zijn aan het Loopbaan Advies Netwerk Nederland
https://www.loopbaanadviesnetwerk.nl